Pokud vám nevyhovují standardní podmínky úvěrových společností, můžete si půjčku sjednat také ve firmě, kde pracujete. Poskytování zaměstnaneckých půjček totiž patří k řadě zaměstnaneckých benefitů, které kromě klasických stravenek, delší doby dovolené, příspěvku na zdravotní péči či důchodového připojištění firmy často nabízí. Zaměstnanecká půjčka není většinou určena jen na pokrytí nenadálých výdajů, kdy vám chybí například pětistovka do výplaty, ale slouží především k řešení různých životních událostí. Pokud vám ovšem chybí peníze na zaplacení složenek, nemáte na splátky půjček pak vám tento problém zaměstnanecká půjčka nevyřeší. S její pomocí však dokážete překlenout nejen obtížnou finanční krizi, ale třeba díky ní investujete do bydlení či jiných rodinných priorit. Když požádáte o půjčku svého zaměstnavatele, zpravidla ji dostanete za zcela jiných podmínek než v bance. Proto je také zaměstnanecká půjčka řešením pro lidi, kteří například z důvodu evidence v registru dlužníků nemohou dosáhnout na klasickou bankovní půjčku či nemohou poskytnout adekvátní záruku splacení. Přitom na zaměstnaneckou půjčku není žádný automatický nárok. Firmy tuto možnost nabízejí jen zaměstnancům na strategické pracovní pozici, kteří se úspěšně podílí na rozvoji a chodu firmy. To však neznamená, že i dobře pracující pracovník z nižších sfér firemní struktury by nemohl dostat zaměstnaneckou půjčku. Její schválení je zcela výhradně na vedení firmy.

Chci půjčit

Půjčka pro zaměstnance

Zaměstnavatelé berou půjčku zaměstnanci jako určitou formu odměny za jejich kvalitní práci, a tak se jim snaží nabídnout vždy půjčku za takových podmínek, které jsou pro zaměstnance natolik lákavé, že se prostě nedají odmítnout. Přitom se vždy musí jednat o půjčku návratnou, kdy zaměstnanec vrátí zaměstnavateli peněžní prostředky v plné výši plus předem sjednaný úrok. V tomto případě se jedná o půjčku s úrokem, ale zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci také půjčku bezúročnou, kdy jsou vráceny peněžní prostředky jen v takové výši kolik jste si půjčili. Měsíční splátky jsou zpravidla strhávány zaměstnanci z pravidelného měsíčního platu. Na půjčku s jiným než obvyklým úrokem zpravidla dosáhnou jen ti zaměstnanci, kteří dlouhodobě podávají kvalitní pracovní výkon a jsou pro firmu nepostradatelní. Zaměstnavatel si je tímto způsobem snaží ve firmě udržet, aby nevyužili jinou konkurenční nabídku.

Zaměstnanecká půjčka a daň z příjmů

Zaměstnanecká půjčka je poskytnuta na základě smlouvy o půjčce a podléhá ustanovením občanského zákoníku. Pokud jde o půjčku z hlediska daňového příjmu, pak pro zaměstnance z něj žádné povinnosti nevyplývají. Přijetí návratné půjčky od zaměstnavatele není pro zaměstnance předmětem daně z příjmu. Ovšem zdanitelným příjmem na straně zaměstnance je přijetí půjčky bezúročné nebo s úrokem jiným než je obvyklý. Pak je nutno dodanit rozdíl mezi obvyklou výší úroku a úrokem z poskytnuté půjčky. V případě návratné půjčky jsou půjčky poskytovány i za specifických podmínek, které nepodléhají zdanění.

Návratná půjčka zaměstnanci

Pokud se jedná o návratnou zaměstnaneckou půjčku, pak v jejím rámci platí určité výjimky, kdy může zaměstnanec získat půjčku bez nutnosti zdanění. Takové půjčky jsou poskytnuty jen na zákonem vymezené účely a při splnění konkrétních limitů. Do výše sto tisíc korun si můžete jako zaměstnanec půjčit na bytové účely nebo do dvaceti tisíc korun vám půjčí na překlenutí tíživé finanční krize. Pokud u zaměstnance dojde k živelné pohromě je možnost si sjednat půjčku až do výše jednoho milionu korun na bytové účely a do výše dvěsta tisíc korun na překlenutí tíživé finanční krize. Přitom živelnou pohromou se myslí například požár, záplavy, povodně, sesuvy půdy, apod. Pokud se jedná o daňové hledisko ze strany zaměstnavatele, nejsou půjčky poskytnuté zaměstnancům pro zaměstnavatele daňovým výdajem. Daňovým výdajem se stává pouze povinné pojistné na zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem v případě, kdy bude příjem ze závislé činnosti zaměstnance navýšen o peněžní zvýhodnění podléhající zdanění.

Sjednat půjčku

Nenávratná půjčka

Podle zákona mohou zaměstnanci v ojedinělých případech kromě klasické návratné zaměstnanecké půjčky obdržet také jednorázovou sociální výpomoc, která je osvobozena od daně z příjmu. Tato nenávratná půjčka je označována jako dar. Může být poskytnuta zaměstnanci až do výše půl milionu korun a to jen v souladu s překlenutím mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelné pohromy nebo ekologické či průmyslové havárie, v místech kde byl vyhlášen nouzový stav. Podmínkou je, že tato půjčka musí být poskytnuta zaměstnavatelem ze sociálního fondu firmy stejně jako půjčka návratná. V případě, že bude nenávratná sociální výpomoc poskytnuta v jiném než výše jmenovaném případě či bude vyšší, bude tato výpomoc považována za příjem zaměstnance podléhající dani z příjmů. Tento příjem se nezahrnuje do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Vzhledem k tomu, že jsou zaměstnanecké půjčky poskytovány za lepších podmínek než u běžných úvěrových společností, stávají se pro zaměstnance velmi lákavé a ti nemají nejmenší důvod je odmítnout. Tím pádem se zde nabízí možnost, jak získat chybějící peněžní prostředky za velmi dobrých podmínek.