Trápí vás neúnosné dluhy? Pak by jistě bylo na místě s nimi jednou provždy zatočit. Možností existuje několik. V prvé řadě můžete prostřednictvím soudu vyhlásit osobní bankrot a po pěti letech, kdy zaplatíte jen třetinu svých závazků budete zcela čistí bez dluhů. Začít tak můžete znovu zcela s čistým štítem. Avšak oddlužení touto formou podléhá přísným striktním podmínkám, takže je otázka, zda se tato form oddlužení dá aplikovat na vaši osobu. Ne všechny dluhy je totiž možno zlikvidovat prostřednictvím osobního bankrotu. V takovém případě pak zbývá jediná možnost, a to rychlá půjčka, která by jednorázově všechny vaše závazky vyplatila včetně všech sankčních poplatků a úroků zprodlení. Pokud jsou již vaše dluhy ve fází exekučního řízení, pak existují přímo oddlužovací společnosti, které se vyplácením exekucí zabývají. V mnoha ohledech je určitě levnější sjednat takovou půjčku než za pomoci exekučních srážek splácet neustále narůstající dlužnou částku. Úroky z prodlení se totiž neustále přičítají až do jejich úplného splacení. Nehledě na to, že i celé náklady exekučního řízení vás nevyjdou jen tak levně. Kolikrát se jedná o několikanásobek původního dluhu. Takže pokud jste třeba nezaplatili tisícikorunovou pokutu za parkování, pak se tato částka může vyšplhat až k desítkám tisíc. Z toho důvodu je jistě na místě řešit všechny dluhy včas a nestavět se do role mrtvého brouka. Takové počínání nikam nevede, nehledě na to, že vás stejně jednoho dne všechny dluhy dostihnou. Před nimi se nikam neschováte a věřte, že exekutor se zpravidla zjeví jako blesk z čistého nebe. Jakmile vám polepí vybavení domácnosti žlutými nálepkami či obstaví konto v bance, je už pozdě. Ale i tak extrémní situace má řešení. Chce to ji jen uchopit pevně do svých rukou a nedát dluhům další šanci.

Chci půjčit

Půjčka pro dlužníky

Pokud se rozhodnete pro půjčku, abyste svoji dlužnou částku včetně sankčních poplatků a úroků z prodlení uhradili, pak buďte velmi obezřetní při výběru konkrétní úvěrové společnosti. Ne každá je totiž ochotna akceptovat fakt, že máte další nesplacené závazky. Pokud budete bezhlavě podávat jednu žádost za druhou a čekat na její schválení, pak nezapomeňte, že i neúspěšně podané úvěrové žádosti jsou evidovány v centrálním registru klientských informací a tato informace vás v očích poskytovatelů půjček nestaví do příliš důvěryhodného světla. Máte-li tedy dluhy, pak těmto okolnostem musíte přizpůsobit také výběr vhodné úvěrové společnosti. To znamená, že se musí jednat o firmu, kde jsou ochotni vaše nesplacené závazky tolerovat. Avšak i přesto je zákonnou povinností každé úvěrové společnosti předem si ověřit platební schopnost žadatele, takže z tohoto důvodu některé společnosti nahlíží do registru dlužníků, jiné vyžadují potvrzení o příjmů a nebo riziko poskytnuté půjčky vyváží vyšší úrokovou sazbou. Tyto konkrétní podmínky  se samozřejmě odvíjí od výše poskytnuté částky a je celkem zřejmé, že jednodušší to bude s vypůjčenou pětistovkou do výplaty než s úvěrem v řádu několika set tisíc korun. To znamená, že adekvátně výši svého dluhu vyberte daný typ půjčky, abyste s žádostí uspěli hned napoprvé.

Nebankovní půjčka pro každého

Dlužníci to nemají na úvěrovém trhu právě jednoduché, což je dáno i tím, že banky zásadně zadluženým lidem půjčky neposkytují a už vůbec ne půjčky určené na vyplacení exekucí či jiných dluhů. Jako dlužník zde prostě nepochodíte a s tímto faktem je třeba se smířit. Uspět s bankovní půjčkou má kolikrát potíž i klient se standardními příjmy a s výtečnou platební morálkou. Abyste zbytečně nemarnili čas, je mnohem efektivnější poohlédnout se po půjčce v nebankovním sektoru, kde jsou jednotlivé úvěrové produkty řazeny do přehledných kategorií. Jestliže si vyberete půjčku ze sekce půjček pro problémové klienty, půjčky na vyplacení exekuce, půjčky bez registru a doložení příjmu, apod. Je celkem velká pravděpodobnost, že dokážete podmínky sjednaného úvěru hravě naplnit. Jestliže si vystačíte s desítkami tisíc korun, pak možná bude stačit doložit potvrzení o příjmu a to i přesto, že jste vedeni v registru dlužníků. U částek v hodnotě několika set tisíc korun se to ale bez dalšího ručení neobejde. Buď můžete ručit za půjčku další osobou jako spolužadatelem a nebo můžete zastavit nějaký majetek. Přitom nemusíte být výlučnými vlastníky daného objektu, stačí když budete mít písemný souhlas majitele, že daná nemovitost bude sloužit jako záruka splacení za půjčku. V mnoha případech se tak řeší půjčky v rámci rodiny.

Sjednat půjčku

Nebankovní půjčka bez registru

Vzhledem k tomu, že dlužníci jsou standardně vedeni v centrálním registru klientských informací, některé společnosti, které poskytují půjčky zadluženým lidem, do registru nenahlíží a riziko poskytnutého úvěru vyváží třeba vyšší úrokovou sazbou nebo doložením příjmu. Avšak většina solidních nebankovních společností jakmile zjistí, že je míra vaší zadluženosti příliš vysoká a další půjčka by byla již nad rámec možností, pak ve vašem vlastním zájmu vám úvěrovou žádost zamítnou, aby vás ochránili před dluhovou pastí. Řada certifikovaných nebankovních společností pečlivě dodržuje zásady zodpovědného půjčování a snaží se svým klientům pomoci. Než vytloukat klín klínem a půjčku půjčkou, pak je lepší požádat o osobní bankrot, který je v tomto případě jediným možným řešením. O půjčku bez nahlížení do registru si můžete sjednat i jen rychlou online cestou, nemusíte kvůli tomu nikam chodit na kamennou pobočku a podrobovat se složitému administrativnímu procesu. Vidíte sami, že možností, jak si půjčit na vyplacení všech dluhů, je nespočet. Pokud se bude jednat přímo o oddlužovací společnost, můžete současně s půjčkou využít i jejich právní servis, který je kolikrát k jednání s věřiteli nezbytný. Oddlužovací společnosti disponují týmem zkušených právníků, kteří se v dané problematice orientují podstatně lépe než vy . Bylo by jen škoda nevyužít jejich služeb ve svůj prospěch. Tím se tak zvyšuje šance, že se dluhů jednou provždy zbavíte a začnete s čistým štítem nanovo.

Půjčku si vždy sjednejte u solidní nebankovní společnosti, která je stálicí úvěrového trhu a dokáže vám nabídnout kvalitní úvěrový produkt. Výši půjčky zvolte adekvátně svým potřebám a nikdy se nezadlužujte nad rámec svých možností.