Hledáte dobrou půjčku a stále nic? Nevyhovují vám standardní podmínky úvěrových společností, případně existuje nějaký důvod, proč na ně nedosáhnete? Nabídka úvěrového trhu je v současné době velmi rozmanitá a zahrnuje nejen klasické bankovní produkty, ale i konkurenční nabídku nebankovních společností. Ty jak je všeobecně známo mají více příznivější podmínky, ale stále se najdou takoví klienti , kterým běžné půjčky finančních společností zkrátka nevyhovují. A už jste slyšeli i něco o tom, že si můžete sjednat půjčku přímo u svého zaměstnavatele? Pokud ne, tak to určitě zkuste. Sice na takovou půjčku nemáte žádný právní nárok, ale mnoho firem je poskytují v rámci různých zaměstnaneckých benefitů. Zkuste zjistit konkrétně, jak je to u vás ve firmě a pak se dejte do jednání se šéfem. Možná, že budete velmi mile překvapeni, kolik pochopení ze strany zaměstnavatele získáte. Jako zaměstnanec si můžete sjednat půjčku v neomezené výši, vše záleží jen a jen na vzájemné dohodě. Avšak od výše poskytnutého úvěru se budou ale odvíjet i konkrétní podmínky splácení. Půjčka může být každému zaměstnanci poskytnuta za rozdílných podmínek, takže pokud získal váš kolega v kanceláři lepší podmínky než vy, nedivte se. Jaké mají tedy zaměstnanecké půjčky přednosti? Ocení je obě strany, tedy zaměstnanec (dlužník) i zaměstnavatel (věřitel).

Chci půjčit

Zaměstnanecká půjčka

Zaměstnaneckou půjčku si mohou všeobecně dovolit jen ty firmy, které mají dostatek volných peněžních prostředků a u nichž nebude půjčka narušovat chod firmy. Kromě stravenek, delší dovolené či jiné péče o zaměstnance poskytují někteří zaměstnavatelé také svým zaměstnancům vhodnou finanční výpomoc. Je však zcela na rozhodnutí vedení firmy, komu danou půjčku poskytne a komu ne. Ze strany zaměstnavatele je vnímána zejména jako stabilizační prvek a zaměstnavatelé se snaží ji poskytnout velmi kvalifikovaným zaměstnancům na vysokých pracovních postech, kteří jsou ze strategického hlediska pro úspěšný chod firmy nepostradatelní. Zaměstnavatelé se je tak snaží motivovat k lepším pracovním výkonům a také jim záleží na tom, aby se neohlíželi po lepší pracovní nabídce u konkurence. To tedy znamená, že když vám firma nabídne zaměstnaneckou půjčku, je to chápáno jako jistá část odměny za dobře odvedenou práci.

Půjčka ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatelé se snaží svým zaměstnancům pomoci ve finanční nouzi a poskytnout jim potřebnou půjčku s žádným či nižším úrokem, než je běžné u jiných finančních společností. Takovou nabídku pak nemá žádný zaměstnanec důvod odmítnout, a většinou dojde ke vzájemné dohodě obou stran. Podmínky, za kterých je půjčka poskytnuta zpravidla určuje zaměstnavatel a je tedy na zaměstnanci, zda na ně přistoupí či nikoli. Pokud se dohodnou na výši vypůjčené částky a podmínkách splácení, je půjčka poskytnuta na základě smlouvy o půjčce a zaměstnanec je povinen vrátit zaměstnavateli dlužnou částku i s dohodnutým úrokem. Poskytnutí zaměstnanecké půjčky se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Pro zaměstnavatele musí být půjčka vždy návratná. Pro zaměstnance je taková půjčka dobrá i v tom, že není předmětem daně z příjmu. Zdanitelným příjmem je pouze rozdíl mezi obvyklou výší úroku a skutečně poskytnutým úrokem.

Zaměstnanecké půjčky nejsou předmětem daně z příjmu

Pokud je zaměstnanci poskytnuta bezúročná půjčka, u které přesahuje výše nesplacené jistiny 300 000 Kč, pak se zdaní pouze části majetkového prospěchu odpovídající jistině přesahujících těchto 300 000 Kč. Pro zaměstnavatele není zaměstnanecká půjčka považována za daňový výdaj. Za daňový výdaj neboli náklad je považováno pouze pojistné na sociální a zdravotní pojištění, jenž hradí zaměstnavatel pouze v případě, že je příjem ze závislé činnosti zaměstnance navýšený o peněžní zvýhodnění, které podléhá povinnosti dani z příjmu. U zaměstnaneckých půjček však existuje kategorie půjček, která je osvobozena od daně z příjmu. Jedná se o půjčky na bytové účely do výše 100 000 Kč nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč. Zaměstnanci postiženého živelní pohromou může být poskytnuta půjčka na bytové účely až do výše jednoho milionu korun a k překlenutí tíživé finanční krize do částky 200 000 Kč.

Sjednat půjčku

Nenávratná půjčka zaměstnanci

Ne vždy ale musí firmy poskytnout půjčku návratnou. Existují mimořádné případy, kdy lze peněžní výpomoc ze strany zaměstnavatele pojmout jako finanční dar a pak se jedná o půjčku nevratnou. Ta může být zaměstnanci poskytnuta maximálně do výše půl milionu korun, avšak jen v tom případě, kdy se jedná o mimořádně obtížné poměry na straně zaměstnance. Jde například o důsledek živelné pohromy, ekologické či průmyslové havárie, a podobně. Taková nenávratná půjčka rovněž nepodléhá zdanění. Zaměstnanec si ale může půjčit i více než půl milionu korun, avšak částka nad rámec maximálně stanovené hranice by byla připočítána k celkovému příjmu zaměstnance a musela by být zdaněna.

Zaměstnanecké půjčky patří všeobecně k mnoha dalším benefitům firem, které se tak snaží udržet si velmi dobré pracovníky na vysokých pracovních pozicích a odměnit je tak za kvalitně odvedenou práci.