Převzetí leasingu bez odstupného je poměrně snadnou záležitostí a také jednou z možností, jak získat svůj vysněný automobil za podstatně nižší cenu. Může být vyřízeno jak v autobazaru, tak i prostřednictvím fyzické osoby. Na internetu naleznete řadu nabídek nejen od soukromníků, ale i autobazarů, kde původní majitelé nabízejí přenechání leasingu bez odstupného. A jaký k tomu mají důvod? Úplně jednoduchý, stávající klient leasingové společnosti nezvládá z nějakého důvodu již dál platit leasingové splátky a nebo se rozhodl změnit vozidlo. Nový majitel tak na sebe přebírá závazek plynoucí ze stávající leasingové smlouvy za stejných podmínek jaké byly ujednány na začátku. Za přenechání leasingové smlouvy si leasingové společnosti účtují poplatek, který je zpravidla v rozmezí 3 000 – 9 000 Kč. Převedení leasingu bez odstupného tedy znamená, že po vás původní majitel nebude chtít žádné další poplatky za přenechání leasingu. Pro původního majitele je do určité míry tato transakce nevýhodná, protože v minulosti zaplatil leasingové splátky za vůz, který mu nebude nikdy patřit. Datem převedení smlouvy se však zbavuje břemene pravidelného splácení leasingu a k leasingové společnosti již nemá žádné závazky.

Jak probíhá přenechání leasingové smlouvy

Přenechání leasingové smlouvy je smluvním aktem mezi třemi stranami, původním majitelem, novým nájemcem vozidla a leasingovou společností. Při postoupení leasingové smlouvy se ohodnotí skutečná hodnota vozidla, která bude vyjádřena v hodnotě leasingové smlouvy mezi původním a novým majitelem. Leasingovou společnost vzájemné vyrovnání mezi majiteli nezajímá, ale bez jejího souhlasu není přenechání možné. Nový klient je nejprve leasingovou společností opět schválen a teprve poté je na něj převeden závazek plynoucí ze stávající leasingové smlouvy.

Žádost o převod leasingové smlouvy

Žádost o převod leasingové smlouvy podává prvotní nájemce vozidla a musí obsahovat:

  • datum převodu
  • důvod převodu

Nový nájemce vozidla musí:

  • předložit doklad totožnosti
  • uvést svůj měsíční příjem nebo potvrzení banky o zůstatku na účtě
  • předložit čestné prohlášení manžela (manželky), že souhlasí s uzavřením smlouvy

Leasingová společnost vydá novému nájemci vozidla důležitý dokument, kde bilancuje úhrn zaplacených splátek původního majitele a uvádí, zda na smlouvě nejsou žádné nezaplacené závazky. Tato administrativa není zadarmo, leasingová společnost si za ni účtuje poplatek, který hradí stávající majitel vozidla. Cena je odstupňována v závislosti na délce trvání smlouvy. Čím víc se blíží konec splátkového kalendáře, tím je poplatek nižší.

Přenechání leasingu bez odstupného

Při převzetí leasingu bez odstupného jsou v leasingové smlouvě pouze změněny údaje o novém majiteli vozidla, pronajímatel (leasingová společnost) zůstává stejný. Nový majitel se zavazuje k tomu, že souhlasí s výší měsíčních splátek a původní majitel po něm na oplátku nebude požadovat žádné další poplatky spojené s přenecháním leasingu.

Příchozí vyhledávání:

  • přenechám leasing

Přidejte komentář

You must be logged in to post a comment.