Posts Tagged ‘email’

Společnost Home Credit se bezpochyby řadí mezi významné poskytovatele úvěrů nejen na našem trhu. Tomu pochopitelně odpovídá i množství klientů, kteří ke vzájemné komunikaci s firmou mohou využít řadu nejrůznějších kanálů, jenž si na následujících řádcích nyní společně představíme. Neslouží přitom pouze pro sjednání nové půjčky či kreditní karty,  ale také dokáží přinést odpovědi na nejrůznější otázky.

Home Credit a osobní návštěva pobočky

Mezi nejtypičtější způsob kontaktování pověřeného pracovníka Home Credit patří cesta do pobočky. Ta se však pochopitelně nenachází v každém městě, a proto se hodí znát i další způsob, jak dosáhnout kýženého cíle. Dojde tak k úspoře nákladů na vaší straně, protože nebudete muset podniknout cestu do mnohdy vzdálené pobočky.

Infolinka

Telefonní call centrum disponuje dostatkem zkušených operátorů, jenž jsou schopni pomoci se získáním půjčky, spotřebitelského úvěru nebo financováním nákupu auta. Stačí jen vytočit správné číslo:

  • 800 999 900 – univerzální lehce zapamatovatelné číslo
  • 800 700 762 – pro sjednání půjčky
  • 840 155 155 – pro informace o sjednané půjčce
  • 841 132 321 – linka zaměřená na financování vozu

Povšimněte si především předvolby 800, jenž symbolizuje tzv. zelenou (bezplatnou) linku, kdy náklady spojené s hovorem hradí volaný účastník, tedy společnost Home Credit.

Emailová korespondence

Ať již se váš dotaz týká čehokoliv,  rozhodně neuděláte chybu, když jej odešlete na pomoc@homecredit.cz

Online chat

Přímo na webu Home Credit naleznete patrně nejzajímavější cestu ke kontaktování operátora. Jde o chat v reálném čase. Ten pochopitelně vůči obligátnímu telefonnímu hovoru kompletně postrádá sebemenší náklady a přináší funkční prostředí pro vedení dialogu.